QRP.DK

OZ FloraFauna program - med CW keying.

DOWNLOAD Revisionslog

Programmet kan kun køre på win7 32bit eller bedre! Programmet bliver ikke oversat til Mono.

OBS: Programmet her benytter standard Windows (funktions)taster!

Programmet er nemt at bruge. Vælg Band, Mode og Activate Area. Sæt RstS og -R. Indtast Call og tryk på Enter - du behøver ikke bruge mus til almindelig qso logning.

Vælg File|New (Ctrl+N) for at oprette en ny log. Du bestemmer selv hvor du vil lægge den. Default er i C:\OZFF. I dette program skal du oprette en ny log for hver aktivering. Du kan ikke slette indholdet af den gamle. Det er kun stifinder som kan slette filer.

Programmet opretter folderen C:\OZFF og gemmer filer heri. Bands.txt og Mode.txt er tekstfiler du kan rette i. Hvis der mangler noget kan du tilføje det. Filerne bliver læst ved programstart.

Afslutning af aktivering:

Du afslutter en aktivering ved at danne en ADIF fil og sender den til ansvarshavende. Filen dannes ved at vælge File | Export Adif... Du bestemmer selv hvor programmet skal lægge den. Default er i Dokumenter.

Filer i C:\OZFF: (Filnavnet kan ændres i programmets configfile)

Du må gerne udvide filerne, men overhold formatet.

For CW-folket:

Se funktionstaster under CW | Texts. F5 sender CQ. F8 sender rapport osv. Teksterne kan du selv ændre. Hastighed og tone sættes under CW | Options.

Keyer:

Anvend FD-keyer. Diagram her.

OZFF

God Fornøjelse:

Jeg håber du får lavet en masse aktiveringer!

Vy 73 de OZ1IVA, Lars