(Ofte) Stillede Spørgsmål til FD log

(...NEJ! I får mig ikke til at kalde det for en FAQ's liste!)

(De ting, som er skrevet på ønskelisten, vil jeg ikke love færdige til i år. Jeg har MEGET travlt på arbejde og det slider på min i forvejen noget sparsomme fritid !)


OZ1JSH: Allerførst. Jeg har nu set programmet for første gang nogensinde. Det er faktisk et godt program. Mange roser til dig Lars.

Svar: Man bukker og takker!

OZ1JSH: Det ville være rart at se, om programmet virkelig laver en log, når man vælger "filer", "dan log". Det går så stærkt, at øjet ikke kan følge med.

Svar: Den er skrevet på ønskelisten.

OZ1JSH: Det ville være rart at kunne SE print af log, FØR man printer (dvs. print til skærm). Det er muligt via en stifinder og en tekst editor / html editor, men en mulighed direkte i programmet er at foretrække.

Svar: Enig. Men programmet er lavet i Visual Basic 5.0, som ikke har en nem 'Preview' facilitet. Derfor er den funktion ikke med. Man kan i stedet vælge Filer og Dan log og Alt og som du skriver, så kigge dem igennem med notepad eller lignende. Det er de samme data, som vises.

OZ1JSH: Er summary sheet godkendt (accepteret) af OZ1ACB ? Jeg ved at hun foretrækker EDR’s sammentællingsblad (A4 Landscape). Her tænker jeg på printet udgave af summary og html udgave af hele loggen.

Svar: Det var den. Men så fortrød hun alligevel - den lille rod - ;-), så summary skal afleveres til FD manager på de dertil indrettede og autoriserede ark! (Men mon ikke det er til at klare at overføre data med en blå kuglepen?) Husk forresten: Jeg har lavet et program til FD. Det er Allis, der fortolker reglerne! (I hvert fald i OZ-land)

OZ1JSH: En anden sikkerhed burde være, at man ved et tilfælde ikke kan skifte contest call under contesten (p.t. muligt).

Svar: I øjeblikket har det ikke nogen praktisk betydning. Call bruges indtil videre kun til overskrift i hoved billedet og på udskrifter (også dem der dannes på disk).

OZ1JSH: Hvordan laver man en samlet fil til tjek af calls i alfabetisk orden ? Her tænkes på en liste over kørte calls i alfabetisk orden, så man kan finde "bøffer" i suffix (bogstaver byttet om osv.). P.t. kan jeg kun se den løsning, at alle 10 filer importeres i én fil i en teksteditor, og så sorterer men derefter alfabetisk efter call.

Svar: Brug 'Streg-P calls...' under Funktioner. Den gør præcis det.

OZ1JSH: Hvordan kan en SM7H/3 station give 5 point ? Han kan vel ikke betegnes som en FD station, bare fordi kan skal sende fra et andet område end sit eget. Er det tjekket med OZ1ACB ?

Svar: Jøps. Det var Allis der bad om den. Så får hun den sgisme osse!
Ny note (16.04.2001) Det var der gået lidt misinfo i, så det er nu rettet til at give point som SM3H, men dubletchecke som SM7H.

OZ1JSH: Der burde være en advarsel om, at man ikke skal rette logbibliotek under contest. Alle QSO’er forsvinder, indtil man får kopieret filerne med over.

Svar: Nu er den her. Den kommer også i dokumentationen. Du har ret, idet programmet går ud og henter den ene fil ind, som passer til det aktuelle bånd og mode du vælger at køre på. Hvis filen så ikke er i det aktuelle logbibliotek, så tror programmet, at det skal starte med første QSO på det bånd/mode.

OZ1JSH: Når man indtaster en dublet, så får man at vide, at call’et er en dublet. Hvilke søgemuligheder har man for at finde den FØRSTE QSO igen ? Ind i mellem kan andre være nok så påståelige, og det MODTAGNE QSO nr. samt tid i UTC ville være nok så godt at vide.

Svar: I ruden 'Call check' vises nu qsonr sendt og modtaget, så man kan finde dem i egen log og fortælle modparten, hvor han/hun skal finde 'os'. Husk at gøre ruden bred nok til at du kan se tallene.

OZ1JSH: Menupunktet 'Vis Kørte calls' er ikke fundet i 1.1.6. Er den udgået ? Den fremgår af manualen.

Svar: Ups! Man skal huske at rette alle steder, når man retter. Jeg har rettet navnet til 'Call check'. Det er ruden med 'Call check', som viser de kørte calls med tilhørende QSOnumre. Punktet findes under Vis menuen.

OZ1JSH: ENTER for log af QSO virker IKKE, hvis man står i Operatør feltet. Her virker til gengæld Alt+L.

Svar: Rigtigt. Windows har ind imellem egne ideer om hvordan ting skal fungere. Den kan jeg ikke lave om på.

Forslag til ændringer:

OZ1JSH: Man skal kunne lave en note på en allerede kørt QSO. Det kunne være en QSL MGR, man gerne ville angive, eller en speciel bemærkning. Alle noter skrives EFTER sidste QSO.

Svar: Alle linier skrives ind sidst i loggen, som det er i dag. Den er skrevet på ønskelisten.

OZ1JSH: Man fik en melding om, at når fx en dansk EDR station bliver kørt på fx 10 meter SSB, så fik man en melding om, at man også manglede ham på 10 meter CW. Her vi det være samme station og samme PC’er, der kan kører stationerne på SSB og CW. Man kunne også lave det, så man fik meldingen ved hver multiplier på samme bånd. Dvs. at F manglede i 10 m CW, og man fik meldingen, når man kørte 10 m SSB.

Svar: Den er skrevet på ønskelisten. (Nu bli'r du kreativ!!! Fy da!)


OZ1JSH: Hvordan retter man en logget QSO, hvis den er kørt i forkert Bånd / Mode ???????????????

Svar: Det var dog et ualmindeligt kedeligt spørgsmål...;-)

Programmet benytter een fil pr bånd/mode og det vil sige, at hvis du logger forkert, så er der kun den 'hårde' måde tilbage, men fortvivl ikke. Det er muligt.

Pyhh...   - Med andre ord: LAD VÆRE MED AT LOGGE PÅ DET FORKERTE BÅND/MODE!!!!

Denne forklaring kommer med i dokumentationen under: Hvad hvis?


OZ1AKN: FD Log ser godt ud. Jeg kan dog ikke love at vi vil bruge det til fieldday 2000, men jeg vil forsøge.

Svar: Det lyder da herligt...:-)

OZ1AKN: Når loggen er startet og der tastes enter mens "curseren" er i miderste felt ( Liste over sidste kørte calls) og der yderligere ikke er logget nogen qso endnu, kommer der en run time error ==> program abort.

Svar: Rigtigt. Det er rettet i version 1.1.10.

OZ1AKN: Når programmet aborterer huskes opsætninger af vinduer og logbibliotek ikke. Hvis programmet har været afsluttet så gør den.

Svar: Rigtigt. Programmet gemmer først setup info, når det afslutter. Det ændrer jeg ikke på, for programmet skulle helst være sådan at det ikke går ned.

OZ1AKN: Jeg har tastet et tilfældigt call ind (T00RM). FD Log fortæller at det er et ukendt call, men jeg har fået 3 point for det men ingen multiplier. Et ukendt call kan vel ikke give point.

Svar: (Den 'nørdede' forklaring:) De tre point kommer sig af, at, det er det pointtal en QSO sættes til, til at begynde med. Er der så grund til at ændre det (pga at det er en DX, en /P, en OZ eller en EDR station), så bliver pointtallet rettet.
(Til almindeligt dødelige:) Om et ukendt call skal give point eller ej, kan man vel diskutere. Det kunne jo godt være et nyt præfix eller special call, som ikke var kommet med i landeoversigten. Det skal i hvert fald være muligt at kunne rette pointtallet på sådan en QSO, så I får de point for QSOen, som I skal have...

OZ1AKN: I filen ukendt.txt figurer dette (ukendte) call 2 gange.

Svar: Det er fordi du har 'rettet' qsoen. (Du har også 'rettet' en QSO, hvis du har fået den vist i 'Ret QSO' dialogen og derefter har trykket på OK knappen - også selvom du ikke har rettet i nogen af felterne) Hver gang progammet logger en qso hvor præfixet er ukendt - uanset om det er første gang qso logges eller det er fordi der rettes i den - så gemmes qso'en med det ukendte præfix i filen ukendt.txt. Det er jeg nødt til, fordi man kan rette fra kendt til ukendt præfix, såvel som man kan logge et ukendt præfix.


OZ6VG: Vedr. vinduerne "Ikke kørte EDR stationer" og "Kørte EDR stationer": Funktionstasterne 'F3' og 'F4' til skift mellem vinduerne "Ikke kørte EDR stationer" og "Kørte EDR stationer" virker kun, når "FDlog"-vinduet er aktivt (i forgrund)

Svar: Rigtigt. Det er fordi knapperne er såkaldte 'shortcuts' til menupunkter på FDlog vinduet og altså hører til de funktioner som skal aktiveres når netop det billede står i forgrund.
Funktionstasterne 'F3' og 'F4' er således ikke til 'skift mellem vinduerne', men funktionstaster til 'aktivering' af vinduerne.
Tryk 'Enter' eller 'Esc' for at lukke vinduerne igen - de opdateres ikke løbende, men er ment som en hurtig hjælp til at checke om 'vi har fået alle klubberne med i loggen'.

OZ6VG: Backup på diskette under testen.
Er det ikke muligt at lave automatisk backup f.eks. hver time eller valgfrit interval? Der kunne så vælges mellem MANUEL og AUTOMATISK backup.

Svar: Jeg har valgt ikke at lave den funktion, da 'mine nærmeste brugere' sidste år mente, at den automatiske udgave (...i CT-log...) altid kom i vejen og startede op netop som de skulle til at logge en QSO'

OZ6VG: "RST sendt:" felterne.
Placer curseren i QSO-nummer feltet. Flyttes curseren helt til højre i feltet, forsvinder det mest betydende ciffer fra feltet

Svar: Rigtigt. Sådan er windows lavet. ...I Øvrigt: Du har ikke noget at bestille i det felt Vagn! - fingrene væk! ;-) (Værdien er der stadig og feltet er låst, så man ikke kan rette i det.)

OZ6VG: "operator.txt"-filen.
Filen er tom. Hvor befinder operatør-kaldesignalerne sig så?

Svar: I operator.txt filen. Den burde ligge sammen med FDprogrammet.
(En fejl i registreringen af nye operatører efter 'påbygningen' af funktionen til rettelse af QSO, gjorde at filen blev efterladt tom. Rettet i version 1.1.10.)

OZ6VG: "Sæt logbibliotek".
1: Ved den først loggede QSO efter skift af logbibliotek bliver "Næste QSO nr" ikke opdateret. Anden loggede QSO i det nye bibliotek får QSO nr 001. I loggen får både første og anden QSO "QSO nr" 001?
2: Hvis funktionen anvendes under testen, bliver "Næste QSO nr" ikke straks opdateret. Det medfører, at den først loggede QSO i det nye bibliotek får et QSO nr. svarende til sidst loggede QSO i det gamle bibliotek + 1. Anden loggede QSO i det nye bibliotek får QSO nr 001?

Svar: Punkt 1 og 2 bliver rettet omgående.
Mht. punkt 2, så må man ikke rette logbiblioteket midt i testen, da programmet så tror at det skal starte forfra, da det ikke kan finde logfiler i det nye bibliotek.
Skulle man komme til at gøre det ved et uheld, så ret tilbage igen. Så er alting på plads igen.

OZ6VG: Installering af programmet.
I installationsvejledningen hedder det: "NB: Programmet bør ligge på C: drevet". Hvorfor det? Hvis det er et MUST, bør det så ikke forhindres, at man kan installere programmet andre steder? (NB. Jeg har installeret programmet på D-drevet i et bibliotek, som jeg selv har specificeret - indtil nu uden problemer).

Svar:- Jeg troede at det var nødvendigt til at starte med. Kravet frafaldes (også i teksten...)
PS. Hvorfor gør folk ikke, som man skriver de skal? - Hvorfor?? - BRUGERE altså! - jeg GRÆMMES! ;-)

OZ6VG: "Operatør Call:"-feltet.
Skiftes 'Mode' og/eller 'Bånd' bliver feltet blankt. Først når QSO'en forsøges log'et popper et "FDlog"-vindue op med teksten: "Operatørcall skal angives". Ville det ikke være mere praktisk, at denne påmindelse kommer så snart der skiftes "Mode" og/eller "Bånd"? Evt. kunne call'et blive stående i feltet og et popup med teksten: "Er operatøren stadig OZxxxx?" Hvis der der svares NEJ, blank'es "Operatør Call:"-feltet, og cursoren flyttes hen i feltet.

Svar: Det har der været meget snak om. Egentlig er det gjort 'besværligt' med vilje, for ad den vej at 'sikre', at man ikke bare kører videre på det call, som tilfældigvis står i feltet i forvejen.