OZFF Rev. 1.4.0 (2023.11.14)

Download Revisionslog QRP.DK

English (Dansk)

This program runs on win7 32bit or better!

OBS: This program utilizes standard Windows (function)buttons!

The program is easy to use. Choose Band, Mode and Activation Area. Set RstS and -R. Key in Call and press Enter - no need for the mouse for a standard QSO.

Choose File|New (Ctrl+N) to create a new log. You decide where to put it. Default is in C:\OZFF. In this program you must create a new log for every activation. You cannot clear the old ones. Only the Windows File Explorer can delete files.

The program creates the folder C:\OZFF at startup and saves files here. The files Bands.txt and Mode.txt can be modified to contain more. stick the file format. The files are read at program startup.

Finishing an activation:

You finish an activation by create an ADIF file and send it to the man in charge. The file is created by chossing File | Export Adif... You decide where the file is saved. Default is in C:\Documents.

Files in C:\OZFF: (The filenam can be altereded thru the programs config file.)

You may expand the files, provided you stick to the file format.

For the CW-people:

See function keys via CW | Texts. F5 sends CQ. F8 sends report and so on. The texts can be changed. Speed and tone are set via CW | Options

Keyer:

Use FD-keyer. Diagram here.

Main 

Enjoy:

I hope you will make many activations.!

Vy 73 de OZ1IVA, Lars


Dansk

Programmet kan kun køre på win7 32bit eller bedre!

OBS: Programmet her benytter standard Windows (funktions)taster!

Programmet er nemt at bruge. Vælg Band, Mode og Activate Area. Sæt RstS og -R. Indtast Call og tryk på Enter - du behøver ikke bruge mus til almindelig qso logning.

Vælg File|New (Ctrl+N) for at oprette en ny log. Du bestemmer selv hvor du vil lægge den. Default er i C:\OZFF. I dette program skal du oprette en ny log for hver aktivering. Du kan ikke slette indholdet af den gamle. Det er kun stifinder som kan slette filer.

Programmet opretter folderen C:\OZFF og gemmer filer heri. Bands.txt og Mode.txt er tekstfiler du kan rette i. Hvis der mangler noget kan du tilføje det. Filerne bliver læst ved programstart.

Afslutning af aktivering:

Du afslutter en aktivering ved at danne en ADIF fil og sender den til ansvarshavende. Filen dannes ved at vælge File | Export Adif... Du bestemmer selv hvor programmet skal lægge den. Default er i Dokumenter.

Filer i C:\OZFF: (Filnavnet kan ændres i programmets configfile)

Du må gerne udvide filerne, men overhold formatet.

For CW-folket:

Se funktionstaster under CW | Texts. F5 sender CQ. F8 sender rapport osv. Teksterne kan du selv ændre. Hastighed og tone sættes under CW | Options.

Keyer:

Anvend FD-keyer. Diagram her.

Main 

God Fornøjelse:

Jeg håber du får lavet en masse aktiveringer!

Vy 73 de OZ1IVA, Lars